Algemene voorwaarden Jantana Massage

Op alle massagebehandelingen zijn de volgende algemene voorwaarden van
toepassing:

 • Ethiek en hygiëne staan binnen Jantana Massage hoog aangeschreven. Wij verwachten van onze cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 • Jantana Massage geeft geen erotische massages. Het wordt niet op prijs gesteld als dit tijdens een massage gevraagd wordt.
 • Jantana Massage behoudt zich het recht voor om de behandeling te staken en zal de betreffende cliënt voor toekomstige behandelingen weigeren.
 • Mobiele telefoons graag op stil of uitgeschakeld.
 • Roken in de wacht- en behandelruimte is niet toegestaan.
 • Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld over uw sportieve en medische verleden.
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de masseur de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw arts hierin toestemt.
 • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar dan dient u dit te melden.
 • Betalingen uitsluitend contant of per bankoverschrijving.
 • Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke
  bezittingen.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade en of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie over bijvoorbeeld lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Jantana Massage behoudt zich het recht voor cliënten van deelname of behandeling uit te sluiten.
 • De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Jantana Massage en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten.
 • Bij het ondergaan van een massage accepteert u automatisch de algemene voorwaarden